Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu operacjami w firmach retailowych Store Master wnosi do współpracy wiedzę, specjalistyczne doświadczenie i umiejętności potrzebne do tego, abyś Ty mógł osiągnąć sukces. Zatem nie musisz otwierać już otwartych drzwi…

Jako top manager z kilkunastoletnia praktyką, wielokrotnie napotykałem na konieczność dostosowania swoich decyzji opartych na doświadczeniach
do wymagań firmy dla której aktualnie prowadziłem projekt. Z reguły wszystkie przedsiębiorstwa branży fashion mają te same problemy, jednak najczęściej to samo „schorzenie” w różnych strukturach biznesowych należy leczyć inną kombinacją „lekarstw”. Firma jest jak organizm, ma swój wiek, swoje przyzwyczajenia, doświadczenia czy schorzenia. Najważniejsze jest to, by po zdiagnozowaniu problemu umiejętne dobrać działania mające na celu poprawę sytuacji.

Jako wieloletnie dyrektor operacyjny, interim manager, członek zarządów, konsultant i coach specjalizuje się w doradztwie w obszarach zarządzania operacjami handlowymi w sieciach detalicznych branży fashion (man / woman / sport / casual / elegance / jeans / shoes / underwear itd.).
Analiza każdego prowadzonego przeze mnie projektu oparta jest na faktach, rzeczywistych zjawiskach i mierzalnych danych. Często sposób postrzegania własnej sieci detalicznej przez Zarząd, jest dalece różne od tego, w jaki sposób jej sklepy są postrzegane przez klientów, czy też jak prezentują się na tle konkurencji. Współpraca ze mną to gwarancja otrzymania rzetelnej informacji zwrotnej, w sposób jednoznaczny i bezpośredni.

OBSZARY:
– budżetowanie na poziomie salonu, działów handlowych oraz działów wsparcia,
– optymalizacja kosztów operacyjnych działów handlowych w tym outsourcing wybranych procesów,
– optymalizacja procesów,
– systemy motywacyjne i struktury działów,
– zarządzanie rozwojem kompetencji zespołów sprzedażowych,
– zarządzanie sprzedażą – akcje, promocje,
– czasowe zarządzanie projektem – interim manager,
– wdrożenia w obszarach m-commerce,
– analizy wskaźnikowe – narzędzia,
– optymalizacja operacji sklepowych,
– inwestycje i rozwój sieci,
– audyt sklepu – myster shopper, visual merchandising, standardy operacyjne,
– oraz wiele innych.

Współpracuje również z doświadczonymi specjalistami z innych dziedzin związanych z zarządzaniem sieciami detalicznymi branży fashion – obszary: planowanie kolekcji, zarządzanie stokiem, ceną, rozwój sieci w kraju i zagranica itp.