Coaching, jako narzędzie rozwojowe jest określany dzisiaj, jako „najskuteczniejszy sposób rozwoju dla kadry o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach zarządczych”. Sprawdź, czy to jest już jest ten moment, aby skorzystać z takiej formuły rozwoju, a może stwierdzisz, że coaching przydałby się członkom Twojego zespołu?

COACHING MENEDŻERSKI

Coaching menedżerski jest określany jako najskuteczniejszy sposób rozwoju dla kadry o dużym doświadczeniu i wysokich kompetencjach zarządczych.
Jest to rodzaj indywidualnej pracy z klientem nad jego rozwojem, przynoszący szybkie, trwałe i mierzalne efekty w skuteczności, nawykach i sposobie działania. Coaching w przeciwieństwie do klasycznego szkolenia czy konsultingu nie dostarcza schematów i gotowych rozwiązań. Poprzez uświadamianie coachowanemu jego zasobów i motywacji pozwala ze znacznie większą energią i pewnością realizować jego indywidualne cele.

Dla kogo?

Osobisty coach zatrudniany jest przez osoby (firmy), które pragną maksymalnie skoncentrować się na rozwoju swojej kariery zawodowej lub poszerzeniu kompetencji podległego zespołu. Dotyczy to na równi menedżerów zatrudnionych w dużych organizacjach, członków zarządów i ich prezesów.

Kiedy?

 • kiedy planujemy określić sposoby realizacji celu,
 • przy tworzeniu planów strategicznych, taktycznych i operacyjnych,
 • w momentach kluczowych zmian,
 • w momencie awansu,
 • kiedy chcemy wzmocnić motywację swoją lub zespołu,
 • w momencie podjęcia nowych wyzwań,
 • przy budowaniu zespołu,
 • gdy w zespole mamy do czynienia z konfliktem,
 • przy wypaleniu zawodowym,
 • kiedy chcemy poszerzyć/pogłębić swoje kompetencje menedżerskie,
 • kiedy chcemy zwiększyć sprzedaż.

SMALL BUISNESS COACHING

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga posiadania bardzo szerokiego wachlarza kompetencji, które często nie są posiadane nawet przez top menedżerów bardzo dużych firm. Samodzielne borykanie się z całą masą problemów z krańcowo różnych obszarów wymaga specyficznych umiejętności oraz metodologicznego podejścia do ich rozwiązania.
Nie łatwo jest być jednocześnie przedsiębiorcom i menedżerem.

Dla kogo?

 • dla właścicieli oraz menedżerów małych i średnich firm,
 • chcących poszerzać i pogłębiać swoje kompetencje,
 • chcących odejść z korporacji i założyć własną firmę,
 • prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
 • zatrudnionych w małym biznesie – posiadających szeroki zakres obowiązków i odpowiedzialności,

Kiedy?

Klienci w ramach programu zajmują się tematami, które są związane zarówno z prowadzeniem własnej firmy, jak i funkcjonowaniem na bardzo konkurencyjnych rynkach. Program Small Business najczęściej obejmuje tematykę z obszarów:

 • określenie celów,
 • efektywnego zarządzania zespołem,
 • pogłębienia motywacji,
 • polepszenia komunikacji w zależności od odbiorcy,
 • zdobycia przewagi konkurencyjnej,
 • rozwiązywania kluczowych problemów.

COACHING KARIERY

Każdy z nas stał lub stoi na początku swojej kariery zawodowej lub przed poważną jej zmianą. Często kierunek który obejmiemy na początku życia zawodowego będzie determinował nasze późniejsze wybory. Będzie kreował naszą rzeczywistość ze wszystkimi jej konsekwencjami. Dobrze jest, już na starcie życia zawodowego podejmować dokładnie przemyślane decyzje.

Dla kogo?

 • stojących na początku kariery zawodowej, sportowej, naukowej,
 • dla osób, które chcą określić i zaplanować swoją drogę zawodową w zgodzie ze swoimi wartościami, pasjami i talentami,
 • pracujących w dużych korporacjach lub zastanawiających się nad podjęciem takiej posady,
 • chcących określić swoje mocne strony i je rozwijać,
 • stojących przed znaczącymi decyzjami,
 • zmieniających ścieżkę kariery,
 • poszukujących motywacji do osiągnięcia swoich celów,

Kiedy?

Im wcześniej tym lepiej… im wcześniej zaczniemy być świadomi siebie w otaczającej nas rzeczywistości tym dokładniej i wyraźniej będziemy mogli określić swoje cele życiowe, a co za tym idzie zawodowe. Napoleon Hill powiedział: „Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć”. Zapytam więc: Czy Ty już wiesz czego naprawdę chcesz…? Wiesz jak to osiągnąć??

Więcej informacji o business coachingu uzyskasz na mojej stronie: www.coach-master.com.pl