Będąc wewnątrz organizacji nie możesz obiektywnie oceniać jej na tle rynku i konkurencji. Store Master spojrzy na Twoją firmę z perspektywy rynku, konkurencji i „okiem klienta”.

Przeprowadzam jakościowe i ilościowe analizy w obszarach operacji związanych z działaniem Sieci. Cel głównym, to ocena badanych procesów i operacji pod względem ich wpływu na optymalizację efektywność. Po zakończeniu Audytu klient otrzymuje opracowanie Słabych i Mocnych stron analizowanego obszaru wraz z wnioskami i rekomendacjami do wdrożenia. Audyt może obejmować również obszary personalne.